Contact No.: +977-1-5010111/ 5524352/ 552597/ 5553789/ 5535844
 E-mail: info@npponepal.gov.np
Feedback : feedback@npponepal.gov.np

S.N. Title Group Published Date
1. List of Registered Pesticides Pesticide Related 2018-11-28   Download
2. Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014.. Pesticide Related 2018-10-09   Download
3. इजाजतपत्र लिने प्रकृया एवं मापदण्डहरूकाे व्राेसर Pesticide Related 2018-10-09   Download
4. मानव शरीरमा विषादीकाे असरका लक्ष्यणहरू चित्र Pesticide Related 2018-10-09   Download
5. नेपालमा प्रतिवन्धित विषादीहरूको सूचीकाे पाेष्टर Pesticide Related 2018-10-09   Download