• बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५ - उद्घाटन समारोह -बनेपा

  • बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५- प्रभातफेरी - बनेपा

  • बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५-प्रभातफेरी - बनेपा

  • सडक नाटक - बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५

  • विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह-२०७५ पत्रकार सम्मेलन

  • केन्द्रीय स्तर इलेक्ट्रोनिक फाइटोस्यानीटरी सिष्टम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तालिम

  • प्रथम राष्ट्रिय वाली संरक्षण गोष्ठी

  • प्रदेश नं १ मा फल आर्मीवर्मको सर्भेलेन्स

  • वाली स्वास्थ्य शिविर अभ्यास

  • Regional Workshop on New Invasive Species Threats in Asia

डा. डिल्ली राम शर्मा

डा. डिल्ली राम शर्मा


प्रमुख
वृस्तित विवरण
राम कृष्ण सुवेदी

राम कृष्ण सुवेदी


सूचना अधिकारी
वृस्तित विवरण

   प्रकाशन

शिर्षक डाउनलोड
Standard Operating Procedures for Aluminium Phosphide Fumigation (...to be approved by the Ministry)
Training Manual on Aluminium Phosphide Fumigation
मिथाइल ब्रोमाइड र अन्तराष्ट्रिय कारोवारमा काठका प्याकिङ्ग वस्तुमा प्रयोग
शत्रुजीब जोखिम बिश्लेषणको परिचय र महत्व
शत्रुजीव मुक्त क्षेत्र घोषणाका अधार र त्यसको अनुगमन
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
List of Registered Pesticides
Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014..
विषादी तालिम सञ्चालन कार्यविधि,२०७१
इजाजतपत्र लिने प्रकृया एवं मापदण्डहरूकाे व्राेसर
मानव शरीरमा विषादीकाे असरका लक्ष्यणहरू चित्र
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Requirements for the Establishment of Areas of Low Pest Prevalence (... to be notified)
Determination of Pest Status in an area - 2014 (...to be notified)
Internal Quarantine Guidelines 2071
Glossary of Phytosanitary Terms
A Guideline on Pest Free Area Declaration for Cabbage
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Survey Protocol for Citrus Canker
Survey protocol for Asian Citrus Psyllid , Diaphorina citri in Citrus trees
Survey Protocol for Citrus Fruit Flies
Survey Protocol for Citrus Greening Disease 2013 (... to be notified)
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Sorry! Data is not avialable.
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो