• फल आर्मिवर्म पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन कार्यशाला, श्रावण १३-१५, २०७६

 • फल आर्मिवर्म पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन कार्यशाला, श्रावण १३-१५, २०७६

 • नेपाल र भारतका राष्ट्रिय विरुवा संरक्षण संगठन हरुको द्विपक्षिय बैठक श्रावण ३१,२०७६

 • योजना तर्जुमा गोष्ठी-२०७५

 • स्याङ्ग्जा जिल्लामा जीवमुक्त क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम -२०७५

 • विषादी व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम - २०७५।११।२९

 • राष्ट्रिय वाली संरक्षण गोष्ठी

 • राष्ट्रिय वाली संरक्षण गोष्ठी

 • बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५- प्रभातफेरी - बनेपा

 • बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५-प्रभातफेरी - बनेपा

 • सडक नाटक - बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५

 • बिषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह २०७५ - उद्घाटन समारोह -बनेपा

 • विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह-२०७५ पत्रकार सम्मेलन

 • Regional Workshop on New Invasive Species Threats in Asia

 • वाली स्वास्थ्य शिविर अभ्यास

 • प्रदेश नं १ मा फल आर्मीवर्मको सर्भेलेन्स

   प्रकाशन

शिर्षक डाउनलोड
Standard Operating Procedures for Aluminium Phosphide Fumigation (...to be approved by the Ministry)
Training Manual on Aluminium Phosphide Fumigation
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
List of Registered Pesticides and Pesticide Consumption Data 2076/076
Safe Use of Pesticides, Storage and Disposal
List of Registered Pesticides
Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014..
इजाजतपत्र लिने प्रकृया एवं मापदण्डहरूकाे व्राेसर
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Requirements for the Establishment of Areas of Low Pest Prevalence (... to be notified)
Determination of Pest Status in an area - 2014 (...to be notified)
Internal Quarantine Guidelines 2071
Glossary of Phytosanitary Terms
A Guideline on Pest Free Area Declaration for Cabbage
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Survey Protocol for Citrus Canker
Survey protocol for Asian Citrus Psyllid , Diaphorina citri in Citrus trees
Survey Protocol for Citrus Fruit Flies
Survey Protocol for Citrus Greening Disease 2013 (... to be notified)
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Sorry! Data is not avialable.
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो