Contact No.: +977-1-5010111/ 5524352/ 552597/ 5553789/ 5535844
 E-mail: info@npponepal.gov.np
Feedback : feedback@npponepal.gov.np

Officer Level Training on Plant Clinic Module 1 & 2

Published On: 2018-12-26

प्लान्ट क्वारेन्टीन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगत Plantwise कार्यक्रम अनुसार वाली उपचार शिविरको मोड्यूल १ र २ को अधिकृत स्तरिय सप्ताह व्यापी तालिम यहि पौष ११ देखि १६ सम्म केन्द्रको सभाकक्षमा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त तालिममा संघ, प्नदेश तथा स्थानिय तहमा हालै पदस्थापना भएका १५ जना वाली संरक्षण अधिकृतहरुसहित जम्मा १९ जनाको सहभागिता रहेको छ । उक्त तालिमको सहजीकरण केन्द्रका बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत द्वय श्री रामकृष्ण सुवेदी र श्री सालिक राम अधिकारीले गरिरहनु भएको छ । उक्त तालिमको मू्ख्य उद्देश्यहरु यस प्रकार छन् । 

  • वाली उपचार शिविर (प्लान्ट क्लिनिक) सञ्चालन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने । 
  • शत्रुजीव पहिचान एवं व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त विधिको छनौटमा प्राविधिक हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । 

तालिमप्राप्त जनशक्तीबाट कृषकहरुले गुणस्तरिय निदान सेवा तथा व्यवहारीक र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने र वाली उत्पादनमा भइरहेको नोक्सानी कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रले गरेको छ ।