Dr. Dilli Ram Sharma

Dr. Dilli Ram Sharma


Chief
View Profile
Ram Krishna Subedi

Ram Krishna Subedi


Information Officer
View Profile
Sorry! Data is not avialable.
View More
Sorry! Data is not avialable.
View More
Sorry! Data is not avialable.
View More

   Publications

Name/Title Download
NSPM_Detection and Monitoring Techniques for Quarantine Pests (Not Notified)
सिट्रस ट्रिस्टिजा भाईरस, सिट्रस ग्रिनिङ रोगको राष्ट्रिय सर्भेक्षण २०६५
मिथाइल ब्रोमाइड र अन्तराष्ट्रिय कारोवारमा काठका प्याकिङ्ग वस्तुमा प्रयोग
शत्रुजीब जोखिम बिश्लेषणको परिचय र महत्व
शत्रुजीव मुक्त क्षेत्र घोषणाका अधार र त्यसको अनुगमन
View More
Name/Title Download
Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014..
विषादी तालिम सञ्चालन कार्यविधि,२०७१
इजाजतपत्र लिने प्रकृया एवं मापदण्डहरूकाे व्राेसर
मानव शरीरमा विषादीकाे असरका लक्ष्यणहरू चित्र
नेपालमा प्रतिवन्धित विषादीहरूको सूचीकाे पाेष्टर
View More
Name/Title Download
RBPR Guideline 2074
Biopesticide Nirdesika
Press Release of No Pesticide Use Week 2074
Materials for Play card (NPUW 2074)
Sticker (NPUW)
View More
Name/Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Name/Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More

   Video Gallery